php

$u = '2022-01-01';

$g = idate('Y', $u)+1;
$m = idate('m', $u);
$d = idate('d', $u);

$nach = date('Y-m-d', $u);
$lastY = date('Y-m-d', strtotime("$g-$m-$d"));

print "$nach---$lastY":

Это - Плюс один год.

-------------------
<?=$_GET['soob'] ?? ""?>

============
setlocale(LC_ALL, 'ru_RU', 'ru_RU.UTF-8', 'ru', 'russian'); // устанавливаем локаль

echo strftime("%d %b %G %a", strtotime($date)); // выводим дату на русском

===========

//print date('Ymd', strtotime('first day of January next year'));

//print $dekabr31 = strtotime('last day of december this year');

//first day of January 2008

//$segodnja = date_create('21-12-2020');
//$dekabr31 = date_create('last day of december this year');
//$interval = date_diff(date_create('now'), date_create('last day of december this year'));

$n=new DateTime('now');
$n31 = new DateTime('last day of december this year');

$interval=$n->diff($n31);
echo $interval->format('%r%a'); // формат только для интервалов https://www.php.net/manual/ru/dateinterval.format.php

$raznicaDat = date_diff(date_create($dataOt), date_create($dataDo))->days;

Компьютер: